Reklamationsretten er 24 måneder på det købte produkt, og perioden begynder, når varen er overgivet til kunden. Undtaget fra reklamationsretten er skader, der er forårsaget af naturlig slidtage eller af forkert brug.